Kázání 9. - Předat štafetu, Díkůvzdání, Ber celý balík,...

Proč musíme číst Bibli; Hledání Boží vůle;

Kruté Velikonoce; Ber celý balík; Díkůvzdání;

Bůh na dvě kliknutí - rozhovor pro Radio7

Bible, kterou četl Ježíš; Předat štafetu

Download kázání zde...

Kázání 8. - Samota, Detox srdce, Introverti v Božím království,...

Odvaha selhat; Odvaha snít; Samota;

Introverti v Božím království; O naději;

Království naruby; Vem život do svých rukou;

Spolehnout se; Detox srdce; Boží příběh

Download kázání zde...

2016 Rodinné střípky

Krásný rok 2016 se všema Galdíkama: Výlety na Štrambersků trůbu, do ZOO Lešná a ZOO Brno, Pulčínské skály, klub deskových her Vrtule, velikonoční lovení vajíček, dovolená plná borůvek a dětí na Pusté Rybné, návštěva u Penců v Kolíně, spousty stolních her doma, úžasný hrad Svojanov, dovolená na chorvatském ostrově Pag, vánoční pohoda. Pro celou fotogalerii klikni sem...

2016 Rodinná videa ;-)

Návštěva krásného hradu SVojanov s běžeckým vystoupením + Dva akční filmy z díly TřiBraTři ;-)

2016 Scénky: Superhrdinové + Vánoční putování

Tato videa jsou vrcholem mé dramatické (klasický zloduch) a režijní (vánoční ovečkózní stádo) kariéry :-)

2016 Vsetínská mládež

Rok 2016 s MAC Vsetín (Mládež AC Vsetín): Návštěvy Ostravy, Zlína, Českého Těšína, jarní Fčilly, koncert WideLife, Rozjezd regionálních mládeží, modlitební skupinky, Díkůvzdání, Vánoční párty, grilovačky, domácí skupinky, čajovna na RoyalFestu, nedělní bohoslužby na Vsetíně, týmová setkání, stánek na sborovém jarmarku, pravidelná setkání v Alcedu. Pro celou fotogalerii klikni sem...

2016 Letní akce

Léto 2016 bylo docela našlápnuté: organizování Kristfestu Klasik (300 mládežníků), vedení kmene na Kristfest Young (150 dorosťáků), vedení družiny na táboře Royal Rangers "Cesta kolem světa" (60 dětí), příprava a pomoc na letním víření v Bystřici pod Hostýnem a v Rožnově pod Radhoštěm (v každém městě tři dny). Pro celou fotogalerii klikněte sem...

2016 Impulz

Na jaře 2016 jsem opět vedl kurz pro pracovníky s mládeži v Apoštolské církvi pod názvem Impulz. Celkem se zúčastnilo 30 studentů. Prváci studovali základy křesťanského vůdcovství a pokročilí měli téma Pastorace/Osobní péče, což vyučoval Petr Král (vedoucí Teen Challenge) a Tomáš Hasmanda (pastor AC ValMez). Kromě klasických přednášek proběhlo mnoho diskusí, pracovních skupin, koučování, studium knih, Labyrint, kreativní večeře Páně, poradenská praxe, atd. Pro celou fotogalerii klikněte zde...

Výpisky z knihy Nádherný psanec od John Eldredge

V jeho podvratné upřímnosti je krása - můžete se spolehnout, že Ježíš vám řekne pravdu tím nejlepším způsobem, abyste ji mohli zaslechnout. + Augustin: Ježíš je hlouběji v našem nitru, než jsme my sami. + Oswald Chambers: Našim jediným úkolem je budovat životodárné spojení s Ježíšem Kristem a dávat pozor, aby je nic nenarušovalo + Jedním z důvodů, proč máme rádi své přátele, je to, že se nám líbí, kým jsme, když jsme s nimi. A o Ježíši to platí dvojnásob. Když jsme v Kristu nebo když je on ve mně, či jak to chceš popsat, tak je všechno jiné - jinak se dívám na sebe sama a jinak vidím i tebe. Jsem člověkem, jakým chci být. Více zde...

Výpisky z knihy Ježíš, jak sem ho neznal od Philip Yancey

Měl nesmlouvavé názory na boháče a ženy volný mravů, a přece mu byli rádi nablízku. + Walter Wink: Kdyby Ježíš nikdy nežil, nedokázali bychom si ho vymyslet. + Jsou dvě slova, kterými by nikoho ani nenapadlo Ježíše z evangelií označit: nudný a předvídatelný. Jak je tedy možné, že církev takovou postavu zkrotila - slovy Doroty Saersové - "velmi účinně opilovala drápy Lva z Judy a dala mu osvědčení, že se hodí jako domácí zvířátko pro bledé vikáře a pobožné babičky"?

Více zde...

Výpisky z knihy Zklamán Bohem od Philip Yancey

"Jak by se mi mohl Bůh zjevit způsobem, který by nepřipouštěl žádné pochybnosti, kdyby mě přitom v určitém ohledu nezničil? Kdyby nebyl prostor pro pochybnosti, nebyl by prostor ani pro mne." Frederic Buechner + "Každým jejich soužením byl sužován." Bůh možná skrýval svou tvář, ale jeho tvář byla zalitá slzami. + Bible v podstatě spojení obyčejných lidí s Božím Duchem předkládá jako vrcholný úspěch stvoření. + Mnoho podrobností nám zůstává skrytých nikoli proto, že se Bohu líbí nechávat nás v temnotě, nýbrž proto, že nejsme schopni vstřebat tolik světla. Více zde...

Kázání 7. - Životní období, Sedm postojů zdravého sboru,...

Životní období + Víra a život

Pokoření + Sedm postojů zdravého sboru

Ježíš jako průkopník milosti + Ježíš je přítel

Download kázání zde...

Výpisky z knihy Adadamův návrat od Richarda Rohra

"...V dějinách se nikdy nepředpokládalo, že by v mladém muži byla osobní disciplína a zvnitřněné hodnoty. Dokonce se předpokládalo, že v něm tyto hodnoty nejsou, dokud nebyly vyučovány, vyžadovány, trénovány a zkoušeny…Chlapec proto potřebuje skupinu, jíž by si cenil, společnost nebo společenství, ze kterého bude vysílán ven, kterým bude iniciován a do kterého se bude vracet. Bez této domácí základny, které se zodpovídá, je iniciace prakticky nemožná." + "Zdá se že přinejmenším muži se lépe učí pomocí přímých úderů, pomocí akce a pohybu a pomocí ritualizovaného chování než pomocí přednášek, sdílení a slov popisujících jejich city." Více zde...

2016 Videa z Kristfestu Klasik a Young

Večerní TřiMinutové představení divadla TřiBraTři

Ježíš, průkopník milosti (Jan 8., Lukáš 15. a 19. kapitola)

V Janově evangeliu mluví Ježíš o svém vztahu k Bohu. Zdůrazňuje, že on a Otec jsou jedno. (Jan 10,30) Ježíš tuto myšlenku opakuje pořád dokola, jako by cítil velkou radost ze vztahu sebe jako syna a svého otce. Věta, která ale charakterizuje vztah většiny současných mužů k rodičům, zní: „Já a můj otec nejsme jedno.“ Celé kázání včetně slajdů a videa rozklikněte zde

Kázání 6. - Co si myslí Ježíš o uprchlické krizi, Proč psát deník,...

Download kázání:

Co když přijde konec?! + Desátky aneb lakmusový papírek + Štědrost + Uvěřit Božímu slovu + Co si Ježíš myslí o uprchlické krizi + Ježíš služebníkem + Ježíš je milosrdný a milostivý + Jak mě vidí Bůh + Sebeobraz + Jak překonat strach + Proč misie + Duchovní temperament + Uctívání + Proč si psát deník + Boží hlas + Co se změní     Více zde...

2015 Rodinné střípky

Pár fotek z našeho rodinného života v roce 2014/15 - Štěpánkův první den ve škole, sněhové lampičky, snídaně tatínkovi do postele, dvoudenní rande v Krkonoších, výstava vláčků, Velikonoce, Hukvaldy, Štramberk, ZOO Lešná. Pro celé fotoalbum klikni zde

Výpisy z knihy Půst od Jentezen Franklina

"Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni."

Mt 5,6 Když začnete rozvíjet hlad po hlubších Božích věcech, On vás nasytí...
Hladoví lidé jsou naléhaví lidé. Protlačí se přes zvyky; protlačí se přes rituály - nechtějí odejít hladoví.

Disciplína půstu vás pokoří, připomene vám, že jste zcela na Bohu závislí, a přivede vás zpět k první lásce. Způsobuje, že kořeny vašeho vztahu s Ježíšem rostou do hloubky.

Půst je jako zvětšovací sklo - rozšíří pohled a dovolí vidět detaily, které by jinak zůstaly skryty.

Některé z největších zázraků, průlomů a období modlitby, které jsem kdy zakusil, nepřišly, když jsem se "cítil veden" se modlit a postit. Ve skutečnosti přišly, když jít se modlit bylo to poslední, co se mi chtělo udělat. Ale udělal jsem to a Bůh poctil moji věrnost.

Co když přijde konec jako zloděj v noci? 1. Tesalonickým 5,2-10

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.1.Tes 5:2-10 Celé kázání včetně slajdů rozklikněte zde ;-)

2015 Akce vsetínské mládeže (MAC)

V roce 2015 jsme s mladýma ze Vsetína (MAC) udělali hromadu akcí - domácí skupinky, Chilly, Electro ve ValMezu, výjezd do Těšína, letní Kristfest, Rožnovská skupinka, chata pro starší Royalisty, modlitební labyrint, přespávačka nad Jablůnkou, Potáborovka, Laser game s návštěvou Mekáče (když ž jsme ten MAC ;-) Pro celé fotoalbum klikni zde

2015 Tábor Narnie

Pár fotek z letního tábora na motivy Narnie. Hádejte, kdo hrál fauna Tumnuse? ;-) Jo, to je ten s kopytama a rohama, npůl člověk a napůl kozel. Pro fotoalbum klikni zde

2015 Letní víření v Bystřici a v Rožnově

Po loňské evangelizaci v Třeboni jsem letos inicioval něco podobného u nás na Valašsku. Po myšlence letní akce skočili vedoucí z Rožnova a z Bystřice p.H., kde jsme zorganizovali dvě čtyřdenní "Letní víření" s velkou podporou sborů z ValMezu a Vsetína, mládežníků a Royalistů. Návštěvníci mohli zažít dětské městečko, paintball, koncerty, přednášky, ornitologický výlet, opékačku a open air bohoslužbu. Celé fotoalbum (zde klikni)

2015 Kristfest

Letošní Kristfest byl obzvláště povedený: 330 účastníků + 40 hostů = 42 seminářů/workshopů + 2 crazy night + 1 grilovačka a 1 sekáč + 5 ranních masakrů + 5 večerních bohoslužeb

Co se stalo mezi 330 účastníky: Přijal jsem Ježíše do svého života  - 24; Obnovil jsem rozhodnutí jít naplno za Ježíšem - 108; Byl jsem pokřtěn v Duchu a obdržel duchovní dar - 33; Dostal jsem životní vizi - 85; Získal jsem odpovědi na své životní otázky - 179; Prožil jsem uzdravení - 17; Byl jsem usvědčen ze špatného životního stylu a změním ho - 80; Bůh ke mě promluvil, rozpoznávám jeho hlas - 97. Můžete se mrknout na video nebo na fotky (zde klikni ;-)

2015 Výjezd do Británie s vedoucími OMACu

Na jaře jsme vyrazili s Martinem Pencem (vedoucí odboru mládeže), Michalem Apetaurem (vedoucí brněnské mládeže) a Štěpánem Beranem (vedoucí odboru pro dorost). Navštívili jsme několik velmi aktivní a moderních sborů - Today’s Community Church ve Wiganu, Legacy Church v Doncasteru, Bradford LiveChurch, sbor Audacious v Manchesteru, Livechurch v Lancashire/Burnley a setkali jsme se s havním řečníkem letošného Kristfestu Kirkem McAteerem v Birminghamu. Fotogalerie je zde...