KÁZÁNÍ V MP3

MP3 Kázání - Sedmá várka

Životní období + Víra a život

Pokoření + Sedm postojů zdravého sboru

Ježíš jako průkopník milosti + Ježíš je přítel

Download kázání zde...

MP3 Kázání - Šestá várka / MP3 of my Preachings

Download kázání:

Co když přijde konec?! + Desátky aneb lakmusový papírek + Štědrost + Uvěřit Božímu slovu + Co si Ježíš myslí o uprchlické krizi + Ježíš služebníkem + Ježíš je milosrdný a milostivý + Jak mě vidí Bůh + Sebeobraz + Jak překonat strach + Proč misie + Duchovní temperament + Uctívání + Proč si psát deník + Boží hlas + Co se změní     Více zde...

MP3 Kázání - Pátá várka / MP3 of my Preachings

Download kázání:

Otcovství + Mentalita dluhu + K čemu církev

Boží dopis pro Tebe + Vánoce

+ Jak mít dost + Růst + Velikonoční o smrti a vzkříšení

Více zde...

MP3 Kázání - Čtvrtá várka / MP3 of my Preachings (CZ)

Download kázání: Boží prázdniny + Kdo jsem + Čas + Manželství a přátelství

O Božím království + Boží pokoj + Disciplína + Pokání + Oslava versus pohřeb

+ Povzbuzení + Uzdravení slepého aneb Ježíš je světlo

Více zde...

MP3 Kázání - Třetí várka / MP3 of my Preachings (CZ)

Download mých kázání: O chybách a lidech + Uzdravení u rybníka Bethesda aneb Ježíš je skutečná pravda + Peklo + Proměnění vody ve víno na svatbě v Káně + Marnotratný Otec aneb Soucit se ztracenými + Uzdravení královského služebníka aneb Ježíš je Boží Slovo + Nasycení pěti tisíc         Více detailů zde...

MP3 Kázání - Druhá várka / MP3 of my Preachings (CZ)

Download mých dalších desíti kázání: Služba nebo otroctví + Důležitost dětí a mládeže pro církev + Úhel pohledu aneb víra + Konec světa roku 2012? + Zinzendorfova teologie krve a ran + Odpuštění + Dobrodružství + Vděčnost + Misie + Nečekané Boží království

Více...

MP3 Kázání - První várka / MP3 of my Preachings (CZ)

Download mých prvních šesti kázání - snad vám, z milosti Boží,  budou ku prospěchu: Láska v církvi + Láska mimo církev + Proměňující Boží Slovo + Proč jsem tím, kým jsem? + Přátelství s Bohem + Co se svou budoucností?

Více...