KÁZÁNÍ MP3

Kázání na Spotify

Na doporučení svých přátel jsem umístil svá kázání i na Spotify a Anchor (jako podcast)

Klikni zde: https://open.spotify.com/show/2HCDHjZ67mapl75OYnakPt

Klikni zde: https://anchor.fm/galdici

Kázání 9. - Předat štafetu, Díkůvzdání, Ber celý balík,...

Proč musíme číst Bibli; Hledání Boží vůle;

Kruté Velikonoce; Ber celý balík; Díkůvzdání;

Bůh na dvě kliknutí - rozhovor pro Radio7

Bible, kterou četl Ježíš; Předat štafetu

Download kázání zde...

Kázání 8. - Samota, Detox srdce, Introverti v Božím království,...

Odvaha selhat; Odvaha snít; Samota;

Introverti v Božím království; O naději;

Království naruby; Vem život do svých rukou;

Spolehnout se; Detox srdce; Boží příběh

Download kázání zde...

Kázání 7. - Životní období, Sedm postojů zdravého sboru,...

Životní období + Víra a život

Pokoření + Sedm postojů zdravého sboru

Ježíš jako průkopník milosti + Ježíš je přítel

Download kázání zde...

Kázání 6. - Co si myslí Ježíš o uprchlické krizi, Proč psát deník,...

Download kázání:

Co když přijde konec?! + Desátky aneb lakmusový papírek + Štědrost + Uvěřit Božímu slovu + Co si Ježíš myslí o uprchlické krizi + Ježíš služebníkem + Ježíš je milosrdný a milostivý + Jak mě vidí Bůh + Sebeobraz + Jak překonat strach + Proč misie + Duchovní temperament + Uctívání + Proč si psát deník + Boží hlas + Co se změní     Více zde...

Kázání 5. - Otcovství, Mentalita dluhu, Jak mít dost, Růst,...

Download kázání:

Otcovství + Mentalita dluhu + K čemu církev

Boží dopis pro Tebe + Vánoce

+ Jak mít dost + Růst + Velikonoční o smrti a vzkříšení

Více zde...

Kázání 4. - Boží prázdniny, Čas, Pokání, Disciplína,...

Download kázání: Boží prázdniny + Kdo jsem + Čas + Manželství a přátelství

O Božím království + Boží pokoj + Disciplína + Pokání + Oslava versus pohřeb

+ Povzbuzení + Uzdravení slepého aneb Ježíš je světlo

Více zde...

Kázání 3. - O chybách a lidech, Peklo, Nasycení pěti tisíc,...

Download mých kázání: O chybách a lidech + Uzdravení u rybníka Bethesda aneb Ježíš je skutečná pravda + Peklo + Proměnění vody ve víno na svatbě v Káně + Marnotratný Otec aneb Soucit se ztracenými + Uzdravení královského služebníka aneb Ježíš je Boží Slovo + Nasycení pěti tisíc         Více detailů zde...

Kázání 2. - Konec světa roku 2012?, Nečekané Boží království,...

Download mých dalších desíti kázání: Služba nebo otroctví + Důležitost dětí a mládeže pro církev + Úhel pohledu aneb víra + Konec světa roku 2012? + Zinzendorfova teologie krve a ran + Odpuštění + Dobrodružství + Vděčnost + Misie + Nečekané Boží království

Více...

Kázání 1. - První várka :-)

Download mých prvních šesti kázání - snad vám, z milosti Boží,  budou ku prospěchu: Láska v církvi + Láska mimo církev + Proměňující Boží Slovo + Proč jsem tím, kým jsem? + Přátelství s Bohem + Co se svou budoucností?

Více...