KÁZÁNÍ MP3

Kázání 10. - Proč je tolik církví; Intimita; Doba HASTAGová;...

Třináct kázání: Vděčnost navzdory okolnostem + Co jsme se naučili během karantény + Co je po smrti + Proč je tolik církví + Duchovní identita českého národa + Život v době HASTAGové + Žít podle hodnot + Kde je Bůh, když to bolí + Intimita v životě i na síti + Modlitba a Bible kreativně + Nálož života a ovoce Ducha + Setkání s Bohem skrze tradici a historii. Talkshows o církvi, o atraktivní víře, duchovních temperamentech, sebovládání a vánoční inkarnaci. Více zde...

Kázání na Spotify

Na doporučení svých přátel jsem umístil svá kázání jako podcast na Spotify (a Anchor)

Klikni zde: https://open.spotify.com/show/2HCDHjZ67mapl75OYnakPt

Klikni zde: https://anchor.fm/galdici

Kázání 9. - Předat štafetu, Díkůvzdání, Ber celý balík,...

Proč musíme číst Bibli; Hledání Boží vůle;

Kruté Velikonoce; Ber celý balík; Díkůvzdání;

Bůh na dvě kliknutí - rozhovor pro Radio7

Bible, kterou četl Ježíš; Předat štafetu

Více zde...

Kázání 8. - Samota, Detox srdce, Introverti v Božím království,...

Odvaha selhat; Odvaha snít; Samota;

Introverti v Božím království; O naději;

Království naruby; Vem život do svých rukou;

Spolehnout se; Detox srdce; Boží příběh

Více zde...

Kázání 7. - Životní období, Sedm postojů zdravého sboru,...

Šest kázání: Životní období + Víra a život

Pokoření + Sedm postojů zdravého sboru

Ježíš jako průkopník milosti + Ježíš je přítel

Více zde...

Kázání 6. - Co si myslí Ježíš o uprchlické krizi, Proč psát deník,...

Šestnáct kázání: Co když přijde konec?! + Desátky aneb lakmusový papírek + Štědrost + Uvěřit Božímu slovu + Co si Ježíš myslí o uprchlické krizi + Ježíš služebníkem + Ježíš je milosrdný a milostivý + Jak mě vidí Bůh + Sebeobraz + Jak překonat strach + Proč misie + Duchovní temperament + Uctívání + Proč si psát deník + Boží hlas + Co se změní

Více zde...

Kázání 5. - Otcovství, Mentalita dluhu, Jak mít dost, Růst,...

Osm kázání:

Otcovství + Mentalita dluhu + K čemu církev

Boží dopis pro Tebe + Vánoce

+ Jak mít dost + Růst + Velikonoční o smrti a vzkříšení

Více zde...

Kázání 4. - Boží prázdniny, Čas, Pokání, Disciplína,...

Jedenáct kázání: Boží prázdniny + Kdo jsem + Čas + Manželství a přátelství

O Božím království + Boží pokoj + Disciplína + Pokání + Oslava versus pohřeb

+ Povzbuzení + Uzdravení slepého aneb Ježíš je světlo

Více zde...

Kázání 3. - O chybách a lidech, Peklo, Nasycení pěti tisíc,...

Sedm dalších kázání: O chybách a lidech + Uzdravení u rybníka Bethesda aneb Ježíš je skutečná pravda + Peklo + Proměnění vody ve víno na svatbě v Káně + Marnotratný Otec aneb Soucit se ztracenými + Uzdravení královského služebníka aneb Ježíš je Boží Slovo + Nasycení pěti tisíc Více zde...

Kázání 2. - Konec světa roku 2012?, Nečekané Boží království,...

Dalších deset kázání:

Služba nebo otroctví + Důležitost dětí a mládeže pro církev + Úhel pohledu aneb víra + Konec světa roku 2012? + Zinzendorfova teologie krve a ran + Odpuštění + Dobrodružství + Vděčnost + Misie + Nečekané Boží království

Více...