Domů > Donate / Podpora

Donate / Podpora

MODLITEBNÍ PODPORA

Služba naší rodiny je z Boží milosti nejen místní ale i národní, oož je velké privilegium a také velký tlak, proto jsme velmi vděční za každou modlitbu. Modlitební Galdíkovské MiniInfo můžete číst na tomto webu nebo vám ho rád budu posílat emailem, pokud mi svou emailovou adresu pošlete na tom.galda(zavináč)gmail.com

FINANČNÍ PODPORA

Od roku 2016 jsem placen jako druhý pastor Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí, ale sbor nepokrývá všechny náklady na mou službu s mládeží, proto hledám nejen modlitební ale i finanční podporovatele:

5.000,- Kč měsíčně = Cesťáky na Impulz, Kristfest, akce odboru mládeže; Cesty na setkání mládeží; Možnost brát sebou rodinu a společně sloužit na Kristfestu, Impulzu, apod.; Večeře, obědy a občerstvení pro mládežníky u nás doma; Pomůcky a materiály ke službě - prezentér, PC, knihy, mobil, projektor, atd.; Cesty do zahraničí - misie, inspirace a získávání učitelů a kontaktů pro Impulz; Případné přebytky převádím na spoření na nové auto:

100.000,- Kč cílová částka na zakoupení auta

Jak finančně podpořit:

A) Zadat pravidelný nebo jednorázový příkaz na účet: 2400592796/2010; Variabilní symbol: 55

B) Menší částku lze poslat přímo na můj osobní PayPal účet, stačí kliknout na PayPal tlačítko dole a zaplatit kartou.

AKTUÁLNÍ SITUACE K 1. 2. 2017

Měsíční příjem - ? %

Naspořeno na zakoupení auta - ? Kč

 

PRAYER SUPPORT

The service of our family is by God's grace not only local but also national, it is a great privilege and also a lot of pressure, so we are very grateful for every prayer. Prayer Letters (Galda MiniInfo) you can read on this website or if you like I will send it to You by e-mail, just send me your email adress to tom.galda(at)gmail.com

FINANCIAL SUPPORT

Since 2016, I am paid second pastor of the Apostolic Church in Valasske Mezirici, but the church does not cover all the costs of my service with the youth, therefore, I seek not only prayer but financial supporters too:

5000, - CZK per month = travels on impulse, Kristfest, the Department of Youth Events; Travels to Youth meetings; Possibility to take family with me and serve together on Kristfest, Impulses, etc .; Dinners, lunches and refreshments for the Youth events in my House; Equipmet and materials to serve - Presenter, PC, books, phone, projector, etc .; Trips abroad - mission, inspiration and getting teachers and contacts for Impulse; Any surplus I acquire on a new car:

100.000, - CZK target amount for the purchase of a new car

HOW TO SUPPORT FROM USA

If You have Paypal, just send Gift from Your PayPal to our account: tom.galda@email.cz (name Miriam Galdova) OR If You like to use Your Credit card, just click on PAYPAL button. This is gift to the personal account and therefore can not be deducted from taxes.