Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > Rok 2012 a biblický pohled na konec světa

Rok 2012 a biblický pohled na konec světa

Po loňské premiéře filmu 2012 začalo hodně lidí přemýšlět o konci světa, proto zde uvádím pár zajímavých faktů o roku 2012, vědecký názor na apokalypsu a stručný biblický pohled na konec světa (jeden z mnoha možných).

Není důležité, kdy tento svět skončí (Písmo říká, že nás to zaskočí), ale jestli jsem na to připraven ve svém srdci a vztahu k Bohu.

1) Konec světa roku 2012 podle mayského kalendáře

 • Mayský kalendář končí v pátek 21. prosince 2012 - skončí i současný (pátý) věk slunce
 • Následky:
  • Nárůst Sluneční aktivity
  • Nové otáčení planety opačným směrem + přepólování polarit magnetického pole Země
  • Přelévání moří - gigantická vlna mnohokrát oběhne Zemi
  • Zemětřesení, sopky, tornáda

2) Reálné-vědecké obavy z konce světa

 • Asteoridy a komety
  • V květnu 1996 se dokonce objekt (nazývaný JA1 o velikosti 300 metrů - větší než Tunguzský meteorit, který zničil 200.000Km) - přiblížil na 1,2 vzdálenosti Země od Měsíce
  • Nejvíce se však vědci obávají asteroidů, které mají v průměru kilometr a více. Dosavadní výpočty dokazují, že dráhu Země kříží nejméně tisíc takových objektů. Okamžitě by zemřela asi čtvrtina světové populace.
 • Supervulkán pod Yellowstonem - o kterém si vědci donedávna mysleli, že je vyhaslý
 • Pandémie
  • HIV, SARS, Mutace chřipky (ptačí, prasečí) + rostoucí rezistence na antibiotika
  • Krvácivé horečky (Ebola je vysoce nakažlivá a u téměř 90% smrtelná a nerozšířila se jen díky tomu, že je nemocní vAfrice rychle zemřeli)
  • Na španělskou chřipku zemřelo vroce 1918-1919 téměř 5O milionů lidí
 • Globální oteplování
 • Přelidnění
  • Stačilo jen 50 let na to, aby se světová populace zdvojnásobila na dnešních 6 miliard.
  • Nedostatek půdy, pitné vody, nafty, zhroucení ekonomiky, ekosystému, energetiky, atd.
 • Nukleární válka nebo nukleární terorismus

3) Biblický pohled na budoucnost

 • Klíčové pasáže:
  • Matoušovo evangelium 24. kapitola
  • Kniha Daniel
  • Kniha Zjevení Janova
 • Znamení
  • Odstoupení od Boha a Písma (2Tm3,1-5)
  • Posměvači (2P3,3-4)
  • Zvěsti o válkách (Mt24,6-7)
  • Pronásledování (Mt24,9-10)
  • Rozmach poznání, věd (Danieli 12,4)
  • Hladomory a mory (Mt24,7)
  • Heretici a odpadnutí vcírkvi (Mt24,10-12)
  • Obnovení Izraele (Ez38,8)
  • Jeruzalém vcentru dění (Zacharjáše 12,2-3)
 • Vytržení a svatba Beránkova
  • Vytržení před, v, po 7 letech soužení (Daniel, Zjevení)?
  • Jako zloděj vnoci, nečekaně i pro církev
  • Vytržení, proměnění těl a předtím vzkříšení věřících (1Kor 15,51-52; 1Te4,15-17)
  • Soudná stolice Kristova kodměně ne kodsouzení (1Kor 3,13-15; Jan 5,24; 2Kor 5,10)
  • Svatba Beránkova (Zj19,7-9; Mt25,1-9) - po 7 letech přichází PJK sManželkou (Zj 19)
 • Sedm let soužení
  • Prvních 3,5 let
  • Příchod Antikrista, muž činu, jezdec na bílém koni slukem (2Te2,1-9; Zj13,1-10; Zj 6)
  • Postupně se ujímá vlády a zjednává pokoj na zemi a sjednocuje ji, znamení 666, šelma
  • Pronásledování křesťanů, kteří zůstali nebo se obrátili vprůběhu
  • - 2 svědkové kpokání a kevangeliu (Enoch a Eliáš?) x falešný prorok - zabiti a vzkříšeni
  • Kristus vnebi králem a svržení Satana a démonů na zem
  • Vystavění chrámu
  • Druhých 3,5 let
  • Antikrist se vchrámu prohlásí za boha
  • Rivalita mezi Antikristem a falešným prorokem
  • Boj proti Židům a nakonec tažení proti Jeruzalému
 • Druhý příchod Pána Ježíše Krista a tisícileté království
  • Příchod Krista, zničení vojsk, odsouzení Antikrista a proroka do jezera, svázání Satana a démonů, vzkříšení zabitých během soužení
  • Tisícileté království a soud vúdolí Jošafat, ohledně vztahu kŽidům a propuštění do tisíciletého království (Jl 4,2; Mt25,30-36)
 • Rozvázání Satana, poslední soud a nová země, nebe a Jeruzalém
  • Rozvázání Satana, svedení a poslední bitva
  • Satan a démoni do jezera
  • Poslední soud všech mrtvých - ospravedlnění nebo ohnivé jezero
  • Nová země a nový Jeruzalém

4)  Co my s tím?

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1. list Tesalonickým 5,2-10

Není důležité, kdy tento svět skončí (Písmo říká, že nás to zaskočí), ale jestli jsem na to připraven ve svém srdci a vztahu k Bohu.