ŠPEKULOVÁNÍ A KNIHY

Výpisky z knihy Ježíš, jak sem ho neznal od Philip Yancey

Měl nesmlouvavé názory na boháče a ženy volný mravů, a přece mu byli rádi nablízku. + Walter Wink: Kdyby Ježíš nikdy nežil, nedokázali bychom si ho vymyslet. + Jsou dvě slova, kterými by nikoho ani nenapadlo Ježíše z evangelií označit: nudný a předvídatelný. Jak je tedy možné, že církev takovou postavu zkrotila - slovy Doroty Saersové - "velmi účinně opilovala drápy Lva z Judy a dala mu osvědčení, že se hodí jako domácí zvířátko pro bledé vikáře a pobožné babičky"?

Více zde...

Foto-citáty

Jistota ve věčnosti (Povzbuzení pro časy koronaviru III.)

Včera jsem četl reportáž z nemocnic v New Yorku a v Itálii o přeplněných jednotkách intenzivní péče a lidech, kteří tam umírají. Prožíval jsem u toho různé emoce: Vděčnost, že tato vlna zatím naši republiku míjí. Soucit s umírajícími a taky se sestřičkami a doktory, kteří pracují pod obrovským tlakem. A pocit vnitřního zastavení, jestli já sám mám jistotu, co bude po smrti. Více zde...

Disciplína v samostudiu (Povzbuzení pro časy koronaviru II.)

Všichni studenti už dva týdny samo-studují z domu bez přímého dohledu učitelů a osahávají si, jak se člověku žije, když je sám sobě šéfem a učitelem. Já osobně jsem taky musel změnit způsob práce a života. Dopoledne je ze mě učitel mých tří synů, kdy každého učím jinou látku na jiné úrovni. A odpoledne učím církev žít online – rozhovory na Messengeru, týmová setkání na Zoomu, mejly, správa webu, facebooku, Youtube, vytváření pozvánek, seznamování se se streamováním, Instagramem. Zjistil jsem, k tomu, abych všechno zvládl, potřebuju disciplínu a systém.

Slovo disciplína se objevuje i v Bibli, kdy Pavel píše svému učedníku Timoteovi, aby se cvičil ve zbožnosti (1. Tim 4,6-8). V řečtině je použité slovo „gymnasia“, které znamená cvičit, kázeň, disciplína anebo dokonce napravovat ranami, napomínat. Moc se mi líbí definice, že disciplína znamená dělat dnes to, co se ti nelíbí, abys později mohl dělat to, co se ti líbí. Je to vlastně pozdržené potěšení. Cílem disciplíny totiž není jen zavést a dodržovat řád, ale dostat se do vyšší úrovně než pouhý řád. Dostat se do svobody. Více zde...

Nebuď sám (Povzbuzení pro časy koronaviru I.)

Včera jsme s Miriam řešili, že pojedeme nakoupit potraviny, a v tom za námi přišly naše mladší děti a prosily nás, ať si vezmeme roušky. Měli jsme to v plánu, ale stejně mě jejich prosba zaskočila, tak jsem se zeptal proč, a oni se přiznali, že mají strach, abychom neonemocněli „tím koronavirem“, nemuseli jít do nemocnice a oni by zůstali sami. V tu chvíli mi došlo, že i oni prožívají tlak strachu a obav, a být doma bez školy nevnímají jako prázdniny. Mnoho lidí má teď obavy o své zdraví, ale možná víc o zdraví svých rodičů a prarodičů, a nejenom o zdraví, ale taky o svou firmu, dodělání školy, finanční příjem nebo schopnost splácet úvěry... Více zde...

Výpisky z knihy Nádherný psanec od John Eldredge

V jeho podvratné upřímnosti je krása - můžete se spolehnout, že Ježíš vám řekne pravdu tím nejlepším způsobem, abyste ji mohli zaslechnout. + Augustin: Ježíš je hlouběji v našem nitru, než jsme my sami. + Oswald Chambers: Našim jediným úkolem je budovat životodárné spojení s Ježíšem Kristem a dávat pozor, aby je nic nenarušovalo + Jedním z důvodů, proč máme rádi své přátele, je to, že se nám líbí, kým jsme, když jsme s nimi. A o Ježíši to platí dvojnásob. Když jsme v Kristu nebo když je on ve mně, či jak to chceš popsat, tak je všechno jiné - jinak se dívám na sebe sama a jinak vidím i tebe. Jsem člověkem, jakým chci být. Více zde...

Výpisky z knihy Zklamán Bohem od Philip Yancey

"Jak by se mi mohl Bůh zjevit způsobem, který by nepřipouštěl žádné pochybnosti, kdyby mě přitom v určitém ohledu nezničil? Kdyby nebyl prostor pro pochybnosti, nebyl by prostor ani pro mne." Frederic Buechner + "Každým jejich soužením byl sužován." Bůh možná skrýval svou tvář, ale jeho tvář byla zalitá slzami. + Bible v podstatě spojení obyčejných lidí s Božím Duchem předkládá jako vrcholný úspěch stvoření. + Mnoho podrobností nám zůstává skrytých nikoli proto, že se Bohu líbí nechávat nás v temnotě, nýbrž proto, že nejsme schopni vstřebat tolik světla. Více zde...

Výpisky z knihy Adadamův návrat od Richarda Rohra

"...V dějinách se nikdy nepředpokládalo, že by v mladém muži byla osobní disciplína a zvnitřněné hodnoty. Dokonce se předpokládalo, že v něm tyto hodnoty nejsou, dokud nebyly vyučovány, vyžadovány, trénovány a zkoušeny…Chlapec proto potřebuje skupinu, jíž by si cenil, společnost nebo společenství, ze kterého bude vysílán ven, kterým bude iniciován a do kterého se bude vracet. Bez této domácí základny, které se zodpovídá, je iniciace prakticky nemožná." + "Zdá se že přinejmenším muži se lépe učí pomocí přímých úderů, pomocí akce a pohybu a pomocí ritualizovaného chování než pomocí přednášek, sdílení a slov popisujících jejich city." Více zde...

Výpisy z knihy Půst od Jentezen Franklina

"Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni."

Mt 5,6 Když začnete rozvíjet hlad po hlubších Božích věcech, On vás nasytí...
Hladoví lidé jsou naléhaví lidé. Protlačí se přes zvyky; protlačí se přes rituály - nechtějí odejít hladoví.

Disciplína půstu vás pokoří, připomene vám, že jste zcela na Bohu závislí, a přivede vás zpět k první lásce. Způsobuje, že kořeny vašeho vztahu s Ježíšem rostou do hloubky.

Půst je jako zvětšovací sklo - rozšíří pohled a dovolí vidět detaily, které by jinak zůstaly skryty.

Některé z největších zázraků, průlomů a období modlitby, které jsem kdy zakusil, nepřišly, když jsem se "cítil veden" se modlit a postit. Ve skutečnosti přišly, když jít se modlit bylo to poslední, co se mi chtělo udělat. Ale udělal jsem to a Bůh poctil moji věrnost.

Kristova oběť z knihy od Joshua Harrise

Tvář, kterou toužil spatřit Mojžíš, ale bylo mu to odepřeno, byla zpolíčkována do krve (2.Moj 33,19-20). Trny, které Bůh seslal jako prokletí za lidskou vzpouru, měl teď sám ovinuté kolem svého čela. „Na záda s ním!“ jeden z vojáků zvedá kladivo, aby mohl přibít hřeb. Ale vždyť vojákovo srdce stále tluče, když připravuje odsouzencova zápěstí. Někdo ho musí minutu po minutě udržovat při životě, protože žádný člověk nemá sílu sám ze sebe. Kdo dává jeho plicím dech? A sílu buňkám jeho těla? Kdo udržuje pohromadě molekuly jeho života? Jen Syn- „jím všechno drží pohromadě“ (Kol 1,17). Oběť chce, aby voják žil. A muž zvedá kladivo k ráně… Pokračování zde...

Výpisky z knihy Princip pokladu - Randy Alcorn

Užitkem plynoucím z dávání je svoboda. Čím víc věcí máme, tím víc nás připoutávají na svou oběžnou dráhu. Každý předmět, který koupíme, je další věcí, o které musíme přemýšlet, mluvit, čistit ji, opravovat, přestavovat, trápit se s ní a vyměnit ji, když se pokazí.

William Borden (1887-1913), absolvent univerzity Yale a dědic rozsáhlého majetku, se vzdal života v přepychu, aby přinesl evangelium muslimům. Sám si nechtěl koupit ani auto a věnoval statisíce dolarů na misii. Po pouhých čtyřech měsících horlivé služby v Egyptě dostal páteřní meningitidu a zemřel ve věku pětadvaceti let. Na zapadlém náhrobku v Káhiře je nápis: „Kromě víry v Krista neexistuje žádné vysvětlení pro takový život.“ Ve stejném městě je hrob Tutanchamona, krále chlapce, který zemřel v pouhých sedmnácti letech. Pohřbili ho s vozy z ryzího zlata a tisíci zlatými předměty. Kontrast mezi oběma hroby mě udeřil do očí. Bordenův byl neznámý, zaprášený a skrytý v postranní uličce zaneřáděné odpadky. Tutanchamonova hrobka zářila nepředstavitelným bohatstvím. Ale kde jsou ti dva mladíci dnes? Ten, který žil na zemi střídmým životem a sloužil jedinému pravému Králi, se raduje z věčné odměny v přítomnosti svého Pána… Pět minut po smrti budeme přesně vědět, jak jsme měli žít. Ale Bůh nám dal své slovo, abychom to mohli zjistit už teď a nemuseli čekat až na smrt. A poslal svého Ducha, aby nám dal sílu žít tak už dnes.

„Člověk, který se vzdá toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit, není blázen.“ Jim Elliot Více zde...

277 přežilo

aneb o čem se bavit se spolužáky během Velikonoc

Internetem nedávno proběhla kratičká zpráva o nehodě nedaleko Liptovského Mikuláše, kde se srazil rychlík IC Kriváň s posypovým vozem, kterému zhasl motor přímo na přejezdu. Na této zprávě mě zaujaly tři věci:

  • Všech 276 cestujících vyvázlo bez zranění, dokonce i řidič posypového vozu stihl vyskočit.
  • Stalo se to za zatáčkou, kde obvykle rychlíky jezdí rychlostí 120 Km/h
  • Při havárii zemřel jeden padesátiletý muž - strojvedoucí. Očití svědci tvrdí, že troubil celých 100 metrů před přejezdem. Snažil se varovat řidiče vozu, aby odjel, aby zabránil srážce a ochránil cestující ve vlaku. Z kabiny neutekl. Více zde...

Wesleyho modlitba pokání

Nebeský Otče, odpusť mi: Mou pýchu, kdy jsem se v myšlenkách i činech povyšoval nad druhými lidmi, kdy jsem si přivlastnil chválu a obdiv za to, co mi bylo jen darováno. Kdy jsem prosadil svoji vůli nad tvou, kdy jsem dal přednost tomu, co těšilo mne, ale ne tebe, kdy jsem před Tvou vůlí utekl. Kdy jsem Tě nemiloval na prvním místě, ale zamiloval si stvoření více než svého Stvořitele, kdy jsem dal přednost touze těla, žádosti očí, kdy jsem dal přednost pohodlí před Tebou. Že jsem se nechal přemoci starostmi a staráním se o věci tohoto světa, které pomíjí. že jsem se nechal unést zvědavostí a moje oči hleděly na to na co neměly. Pokračování zde...

Zážitky ze Slovenska 2011

Odbor mládeže AC zrealizoval na konci listopadu motivačně-poznávací výjezd na Slovensko, kterého se zúčastnilo 10 vedoucích mládeží. Výjezd je součástí vzdělávání vedoucích mládeže, ve kterém bychom rádi do budoucna pokračovali.

Smyslem cesty bylo dovolit Duchu svatému, aby vlil mladým vedoucím do žil odvahu, víru a očekávání Božího jednání v naší zemi, načerpat inspiraci a povzbuzení ve službě i osobní víře a také prohloubit přátelství mezi českými vedoucími.

Věřím, že se to s Boží milostí podařilo, za což jsem Pánu Ježíši velice vděčný a víc si můžete přečíst ve svědectvích účastníků. Zde...

Zinzendorfova teologie krve a ran

Obraz „Ecce Homo“ od Domenica Fetti

Otázka, která zazněla Zinzendorfovi:

Toto jsem učinil pro Tebe, co uděláš ty pro mne?

Více...

Výpisky z knihy Posvátné stezky

Posvátné stezky - Garry Thomas

Každý člověk má trošku jiný duchovní temperament: Naturalisté, Smysloví, Tradicionalisté, Asketici, Aktivisté, Pečující, Entuziastičtí, Kontemplativní, Intelektuálové. Více...

Jak povzbuzovat mladé dospívající křesťany

Závěrečná práce na Stáži KAM 2000/01: Bruce objevil mezi odevzdanými testy jeden, který byl opravdu hrozný. Napsala ho nějaká Bekky - nenápadná dívka, která seděla v zadní lavici. Bruce jí chtěl dát pětku, ale pak na písemku napsal: "Milá Bekky, věřím, že tato písemka nevypovídá nic o tom, jaká jsi vevnitř a proto se těším až Tě blíže poznám. Profesor." A známku nenapsal. Druhá písemka už nebyla špinavá od kečupu, ale i při nejlepší vůli byla na čtyři mínus, ale Bruce opět místo známky napsal vzkaz: "Díky, Bekky, že mi dáváš poznávat, co je v Tobě skryto. Jen tak dál!" A čtvrtý test, ten byl... Byl skvělý! Bruce na písemku napsal: "Milá Bekky, čtu si tvou práci, stojím na stole a skáču radostí, protože vidím, co všechno v Tobě je. Jedna plus. Bruce Wilkinson."

Kniha - Přirozený růst církve

Autor se ve své knize zaměřuje na nalezení a uvolnění biotické síly, která se projevuje jak v přírodě tak i v církvi. Je to zděděná schopnost organismu rozmnožovat se a přežít. Úkolem vedoucích není snažit se "vyrábět" církevní růst, ale spíše hledat způsoby, jak uvolnit tuto biotickou sílu, kterou Bůh vložil do každého křesťanského společenství. Schwarz toto tvrzení odvozuje ze tří různých zdrojů: vědecký výzkum církve, pozorování přírody a studium Písma.

Kniha - Osamělost mezi lidmi

Nejdříve se autor v knize zabývá rozdíly mezi naším stoletím a stoletími předcházejícími. Poukazuje na to, že člověk býval více svázán se společností skrze rodinu, těsné vztahy v dílně řemeslníka, živnostenské cechy a církev. Dnes jsme oproti tomu ztraceni v anonymitě velkoměsta a rozměrných podniků. Proč se to stalo? Tournier uvádí čtyři hlavní důvody:

Kniha - Lidský vztah jako součást profese

V rámci své přípravy na přijímací zkoušku na Vyšší odbornou školu sociální jsem si jako doporučenou literaturu přečetl knihu „Lidský vztah jako součást profese" a můžu upřímně říct, že mě nadchla. Tato kniha je určena všem lidem, kteří pracují v pomáhajících profesích (například sociální pracovníci, pedagogové, lékaři, psychologové nebo zdravotní sestry) a k těmto profesím bych já osobně přiřadil i veškerou práci v církvi.

Kniha - Čí je tohle dítě

O této knize jsem slyšel mnoho dobrého, ale k tomu, abych si ji přečetl, mě přiměli dva lidé. Petr G (koordinátor práce s dětmi a mládeží v mém sboru) byl velmi zasažen horlivostí Billa Wilsona a jeho nasazením pro službu a Petr H (jeden z bývalých učitelů na KAMu) po přečtení této knihy začal přehodnocovat svou službu a znovu si uvědomil, že nejdůležitějším předpokladem pro službu je láska k Bohu a k lidem, kterým sloužíme. Díky nim a mnoha dalším jsem se těšil, že si tuto knihu přečtu a mohu říct, že jsem nebyl zklamán.

Přátelství v týmu

Když jsem přemýšlel, jakým tématem se budu zabývat ve své integrační práci, okamžitě se mi vybavilo slovo přátelství. Myslím si, že přátelství a hluboké mezilidské vztahy by měly být pro církev něčím zcela přirozeným a každý křesťan by měl mít alespoň jednoho opravdu blízkého přítele. Bohužel to tak zatím není, alespoň když přemýšlím o svém sboru, a právě proto jsme si v naší mládeži dali jako jeden z hlavních cílů pomáhat s budováním přátelství mezi mladými lidmi.

V čem povzbuzovat mlaďochy

Kdysi jsem četl příběh, který mě velmi oslovil. Jedna třídní učitelka dostala skvělý nápad. V hodině občanské výchovy rozdala každému žákovi tři stužky, na kterých bylo napsáno: „Vážím si Tě." Řekla jim, aby tyto stužky věnovali někomu, koho si opravdu cení. Tento člověk by zbývající dvě stužky dal někomu dalšímu a ten by potom daroval poslední stužku. Jeden žák věnoval stužky svému otci, který z toho byl samozřejmě potěšený a hned druhý den daroval dvě stužky svému kolegovi v zaměstnání, který byl jeho dobrým přítelem.

Jak povzbuzovat?

Když jsem studoval na biblické škole v Kolíně, tak můj ročník připravil našim druhákům k jejich ukončení studia dárek na rozloučenou. Každý student dostal arch čistého papíru a ostatní spolužáci mu měli napsat něco povzbudivého. Už předem jsem tušil, že to bude dobrá věc, ale skutečnost předčila mé očekávání. Po několika dnech jsem dostal svůj arch popsaný vzkazy od mých kamarádů. Některé z nich byly docela formální a nic neříkající, ale většina byla upřímná a pro mě velmi šokující.

Návštěva na vojenské základně

V roce 2000-01 jsem studoval Stáž Křesťanské akademie mladých (KAM), což je devítiměsíční výcvikový program pro křesťanské pracovníky s mládeží. A právě s KAMem jsem tenkrát absolvoval čtyřdenní studijní výjezd na základny NATO.

Co se děje v trávě

Když dřepneš na louce a podíváš  se, co se děje v trávě, uvidíš tam velký shon, kdy se každý z těch nepatrných hmyzích tvorečků pachtí za svým živobytíčkem a je zcela zaujat svou prací. Všichni mravenci, čmeláci, chrobáci, housenky a ostatní, si myslí, že jejich práce je životně důležitá a  vůbec si neuvědomují, že se nad nimi sklání někdo, kdo může úplně změnit celý běh jejich života.

Jak dnes evangelizovat

V roce 1992 byl proveden  průzkum o tom, jak, kdo, kde a koho evangelizuje v  Československé  republice a také, jaké jsou vyhlídky pro  evangelizaci v následujících letech. Tato studie se mi dostala do rukou (musím z ní napsat úvahu do českého jazyka) a celkem mne zaujal, jelikož  zmíněná "následující léta" je období, ve  kterém  právě  teď  žijeme.  Slova  autora průzkumu :"Zdá se pravděpodobné, že zájem (o  křesťanství) bude  mít jen krátké trvání, jelikož snaha o materiální úspěch se stává  hlavní pohonnou silou v zemi. To znamená, že po několika letech dojde k opětovnému  úpadku  církví..." se bohužel  naplnila.

První přikázání a tolerance

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne." Exodus 20, 2-3

Pro mnoho lidí je toto přikázání těžko přijatelné, protože staví člověka před volbu. Před rozhodnutí, které by se dalo hrnout slovy buď anebo. Buď Bůh Židů a křesťanů anebo nic. Není to fanatismus? Zvláště v dnešní době zřejmě ano.

Pravda a postmodernismus

Před třemi lety jsem absolvoval stáž Křesťanské akademie mladých a v rámci nejrůznějších seminářů jsem měl možnost vyslechnout i přednášku o Postmodernismu od Davida Nováka. Toto téma mě opravdu zaujalo. Především se chci zamyslet nad tím, jak se postmoderní člověk dívá na pravdu, protože pravda formuje náš světový názor, jehož součástí jsou i naše etické normy a výsledné chování.

Studie o Mormonech

Zimní olympiáda v americkém městě Salt Lake byla pro mě pozoruhodná nejen skvělými sportovními výkony, ale i nenápadnou propagací Církve Ježíše Krista posledních dnů. Kdykoliv v televizi nebo v rádiu padlo jméno tohoto města, tak ve spojitostí s tím, že je to hlavní město mormonského státu Utah. Myslím, že tato olympiáda byla opravdu geniálním tahem Mormonů. Nikdy sice nezaznělo něco konkrétnějšího o této „církvr", ale když se dnes zeptáte kohokoliv v naší republice, čím je zvláštní stát Utah, tak pravděpodobně odpoví, že tam byla olympiáda, kde jsou nějací Mormoni a že ti Mormoni asi ani nebudou „zlí", když se podíleli na takové krásné a kulturní akci.