Domů > ŠPEKULOVÁNÍ A KNIHY > Disciplína v samostudiu (Povzbuzení pro časy koronaviru II.)

Disciplína v samostudiu (Povzbuzení pro časy koronaviru II.)

Všichni studenti už dva týdny samo-studují z domu bez přímého dohledu učitelů a osahávají si, jak se člověku žije, když je sám sobě šéfem a učitelem. Já osobně jsem taky musel změnit způsob práce a života. Dopoledne je ze mě učitel mých tří synů, kdy každého učím jinou látku na jiné úrovni. A odpoledne učím církev žít online – rozhovory na Messengeru, týmová setkání na Zoomu, mejly, správa webu, facebooku, Youtube, vytváření pozvánek, seznamování se se streamováním, Instagramem. Zjistil jsem, k tomu, abych všechno zvládl, potřebuju disciplínu a systém.

Slovo disciplína se objevuje i v Bibli, kdy Pavel píše svému učedníku Timoteovi, aby se cvičil ve zbožnosti (1. Tim 4,6-8). V řečtině je použité slovo „gymnasia“, které znamená cvičit, kázeň, disciplína anebo dokonce napravovat ranami, napomínat. Moc se mi líbí definice, že disciplína znamená dělat dnes to, co se ti nelíbí, abys později mohl dělat to, co se ti líbí. Je to vlastně pozdržené potěšení. Cílem disciplíny totiž není jen zavést a dodržovat řád, ale dostat se do vyšší úrovně než pouhý řád. Dostat se do svobody. Více zde...

Je to stejné, jako když houslista každý den tvrdě dře a učí se noty a základní postupy, aby jednoho dne dokázal hrát tak, že na základy už nemusí myslet a dokáže improvizovat. Nebo když se ty sám šprtáš slovíčka, je to nuda a hrůza, ale cílem je jednoho dne plynule mluvit bez toho, abys vůbec přemýšlel o jednotlivých slovech. Disciplína nás z chaosu a zmatku dovede k řádu a kázni, abychom jednoho dne dosáhli svobody a tvořivosti. A o tom je i dnešní obrázek: Chaos - Řád - Tvořivost. Takto růst máme nejen v samostudiu, práci, charakterově, ale i duchovně, ve zbožnosti. A proč? V první Timoteovi je napsané, že disciplinovaná zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí, takže dokonce ovlivňuje naši věčnost.

A jak prakticky na disciplínu a řád? Zde je několik kroků, jak organizovat samostudium:

1. Shromažďování: Zvykni si na neustálé zaznamenávání. Je to návyk "dostat věci hned z hlavy", mít neustále po ruce notes/mobil a úkoly zapisovat do přehledného seznamu úkolů.

2. Třídění: Snižte počet inboxu (cesty, jak se k vám proudí informace) na 4-5. Já mám tyto: Gmail, SMSky, Fb Messenger, tištěné dokumenty. Emailové adresy jsem spojil do jedné. O položkách v inboxu rozhodujte rychle, neodkládejte. Například v Gmailu mám systém záložek, kam splněné mejly okamžitě uložím, takže v příchozí poště mám jen 2-3 mejly.

3. Plánování: Ráno si naplánujte, co chcete zvládnout a nejtěžší úkol dejte jako první. Pokud můžete, plánujte v neděli večer celý nastávající týden. Určete 3-5 klíčových velkých úkolů, které rozdělte do jednotlivých dnů.

4. Vykonání: Dělejte v danou chvíli vždy jen jednu věc a nenechejte se vyrušovat

Co dělat, když se nám nechce pracovat: Kouskujte, řekněte si, že máte jen omezený čas, nastavte si budík a snažte se úkol zvládnout ve stanoveném čase. Prostě začněte, jak se jednou rozběhnete, je snadné běžet dál. Odměňte se. Nadchněte se, pokud jste pro něco nadšení, není problém se do toho pustit (Zkuste na úkolu najít něco zajímavého). Přestaňte hledat negativa. Zavažte se před kamarády.

5. Jednoduchý systém. Udržujte si jednoduché seznamy úkolů a ty denně kontrolujte

6. Uspořádávání: Vše dávejte na své místo

7. Hodnocení: Jednou týdně revidujte váš systém i cíle

8. Zjednodušování: Snižte počet svých cílů a úkolů na nejnutnější minimum

9. Rutina – Naplánujte si denní/týdenní rutinu: Stanovit konkrétní čas pro konkrétní činnost. Ideální je jednoduché úkoly spojit dohromady a přiřadit k existující rutině. Cílem není rozplánovat celý den, ale stanovit si záchytné body: ranní nebo dopolední rutinu, večerní.

A na konec můj oblíbený citát od T.A. Edisona: „Génius je jen jedno procento inspirace a 99 procent potu.“ Tak s chutí do práce