Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > Zapomenutý postoj - ÚCTA

Zapomenutý postoj - ÚCTA

Restaurace "U píšťalky" na předměstí Detroitu za ekonomické krize před 10 lety. Její majitel, Matt Rafferty, měl málo zákazníků, sám uklízel a zaskakoval na place nebo v kuchyni, ale viděl u lidí beznaděj. "Mohl bych udělat něco pro to, aby lidé mohli vyjít ven a měli důvod k úsměvu?" Rozhodl se celý týden prodávat jídlo za tolik, kolik lidé mohli zaplatit. A celý týden bylo plno. Někteří to zneužili (přijeli v BMW a zaplatili dolar), ale mnoho bylo těch, kterým chtěl pomoci: Nezaměstnaná matka čtyř dětí, se kterými žila v jednom pokoji. Rodiče dvou autistických dětí, kteří nebyli v restauraci už dva roky. Jeden z nich Matta při loučení objal, což zasáhlo i kuchaře a servírky, kteří se vzdali části svého platu. Po akci se o restauraci začalo mluvit a zaplnila se, ale pro Matta bylo nejdůležitější, že lidem vrátil úctu. Každý zákazník v těch dnech byl obsloužený se zdvořilostí a úsměvem. V restauraci nebyli žádní "chudáci", ale knížata." Více zde...

1) Jste-li k ostatním uctiví, dáváte jim pocit hodnoty

Co je to úcta:

 • Co je opakem? - neúcta, posměch, šikana, pohrdání, drzost, bezohlednost, ponižování
 • Pocit nebo projev toho, že si někoho nebo něčeho vážíme, uznání hodnoty a jedinečnosti druhých, vnímání jejich pocitů a snaha vžít se do jejich situace
 • V angličtině je to Respect = latinsky Respectus = ohled, hledět nazpět
 • Důležité je, co za úctu považuje ten druhý

Jak vypadá atmosféra úcty v církvi, ve škole, v rodině?

Na týmu BigMAC jsme diskutovali o tom, kdo a jak mění situace svou aktivní přítomností a vzniklo z toho spontánní povzbuzování a vyjadřování úcty, což pro všechny bylo velmi cenné.

2) Úctu lze získat ne vynutit

Psycholog Stanton Samenow vypozoroval, že respektu se ve velké míře dožadují lidé s kriminální osobností. Chtějí být viděni jako střed vesmíru, jako vůdčí, silní a kontrolující jedinci. Jakýkoli náznak nerespektu je potom může dohnat k agresi či útokům. Svůj respekt si kupují strachem. Vše, co neodpovídá jejich sebe-obrazu, je považováno za ohrožující.

Úcta k lidem, kteří stojí v autoritě – Boží příkaz, který nelze vynutit (Poslušnost lze vynutit, úctu nikoliv)

 • Rodiče
  • Exodus 20,12 Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
 • Vedoucí - učitel, pastor, šéf
  • 1 Tes 5,12-13 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo.
 • Králové, prezidenti, politici
  • 1 Petrův 2:17-18 Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům

- Billy Graham byl kazatel dvanácti amerických prezidentů (od Trumana po Obamu), přestože podporoval Luthera Kinga (zaplatil za něj kauci) a kázal jasné evangelium. Prezidenti si jej vážili, protože on k nim přistupoval s odvahou a s úctou.

Úcta neznamená souhlasit a poslouchat, ale vidět hodnotu v druhém člověku a ochotu vyslechnout jeho názory.

Jak získat úctu, pokud sami stojíte v autoritě

 • Láska a hodnota: „Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou.“ Božena Němcová
 • Úcta k člověku, od kterého chci úctu (například v rodině)
  • „Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady.“ Ernest Hemingway
  • Vše začíná slovy prosím a děkuji
  • Klíčové je trávit čas se svými dětmi, naslouchat a diskutovat = společné večeře
  • Chválit vše kladné (nesrovnávat, ale chválit schopnosti a dovednosti)
  • Neposilujte negativa tím, že o nich příliš mluvíte
  • Stanovte rodinná pravidla a jedno z nich bude vzájemný respekt
 • Úcta k jiným lidem:
  • David nezabil krále Saula, přestože měl několik možností, protože měl úctu k němu a jeho postavení "pomazaného"
  • „Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.“ Stefan Zweig

3) Úcta vytváří propojení s ostatními

Jeden mladý absolvent univerzity se hlásil na managerskou pozici ve velké firmě. Zvládl několik kol pohovorů, až se setkal s ředitelem celé firmy. Ředitel viděl jeho skvělé známky a zeptal se jestli zísla stipendia? Ne! Takže všechno platil Tvůj otec? Ne, otec zemřel dávno, vše platila má matka. A kde pracuje? V prádelně! Ředitel si všiml, že chlapec má hladké a jemné ruce – Pomáhal jsi jí někdy v práci? Ne, matka chtěla, abych se učil a navíc ona to umí rychleji než já. Mám na Tebe prosbu, až se dnes vrátíš domů, umyj své mamince ruce a zítra se vrať. Doma si uvědomil, že její ruce jsou plné mozolů, které vydřely jeho studium. Chlapec pak pomohl matce doprat zbytek prádla. Ředitel se ho druhý den zeptal: "Co ses naučil?" "Vím, co je uznání – nebýt mí matky, neměl bych dnes úspěch. Když jsem jí pomohl, uvědomil jsem si, jaká je to dřina. Rozumím hodnotě rodiny." Ředitel: "Hledám lidi, kteří dokáží ocenit pomoc druhých, rozumí námaze, kterou ostatní vynakládají, aby věci fungovaly, a jejichž hlavním cílem nejsou peníze." A přijal ho.

Úcta je důležitý postoj v rodině, národě, církvi, zaměstnání a v manželství:

 • Lee Woodruff: "Můžete milovat někoho, koho si nevážíte? Myslím, že to není láska. Pravděpodobně je to chtíč"
 • Marilyn Chinitzová (rozvodová advokátka): "Pokud máte k druhému úctu, jste k němu pozorní. Snažíte se mu neublížit. Pokud se tento přístup vytratí, manželství zkrachuje… Čím déle někoho znáte, začínáte ho brát jako samozřejmost a přestáváte se k němu chovat s úctou."
 • Muž potřebuje vnímat úctu stejně jako žena lásku – Otázka pro ženu: Miluje vás váš manžel? Pro muže: Je s vámi manželka spokojená?

4) Kdo snadno ztrácí úctu k druhým, ten si neváží sebe. Fjodor Michajlovič Dostojevskij

 • Ze zdravého postoje k sobě a k Bohu vyrůstá zdravý postoj k ostatním. Člověk s mindráky nebo narcis nedoáže mít opravdovou a zdravou úctu k druhým.
 • Sebeúcta plyne z pohledu do vlastního nitra:
  • Každý je Božím dílem:
   • Ž 8:4-7 Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše.
   • Existují lidé, kteří dělají bezcenné a zlé věci, ale neexistují bezcenní lidé
   • I člověk, který je nejméně hoden lásky, je milován Bohem
   • Bůh neskončil s nikým z nás. Všichni jsem ve vývoji
  • Kristus nás vykoupil svou obětí
   • Římanům 5:8  Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
 • Sebeúctu ovládáte pouze vy

5) Výzva:

 • Pokud jsi měl postoj neúcty vůči někomu v autoritě (rodina, práce, stát, církev), změň to! A nezapomeň, že je rozdíl mezi úctou a poslušností ;-)
 • Nutil jsi někoho, aby Tě ctil? Přestaň s tím a začni žít úctyhodný život :-)
 • Chybí Ti sebeúcta? Přemýšlej nad osmým Žalmem, jak tě Bůh vidí.

Zdroje:

 • Bible
 • Kniha Co dokáže úcta - Deborah Norvilleová
 • www.citaty.cz